Editorial Team

EDITOR IN CHIEF:

Ericka Darmawan (Universitas Tidar, Magelang)

ID Scopus: 36666004400

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5308-1989

Google Schoolar : https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=Yk53JMsAAAAJ

MANAGING EDITOR:

Farida Nurlaila Zunaidah (Universitas Nusantara PGRI Kediri)

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5308-1989

Google Schoolar : https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=uFKs5C8AAAAJ

Tutut Indah Sulistiyowati (University of Nusantara PGRI Kediri)

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6341-3019

Google Schoolar : https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=R21eW08AAAAJ

Poppy Rahmatika Primandiri (University of Nusantara PGRI Kediri)

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0232-882X

Google Schoolar : https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=akZ22gIAAAAJ

Trio Ageng Prayitno (IKIP Budi Utomo Malang)

ID Scopus: 57211492057

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3296-3517

Google Schoolar : https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=S9YNu-sAAAAJ