Reviewer

Yustinus Sukarmin
|Scopus_type_logo| |scholarl| |sintal|
Email: yustinus_sukarmin@uny.ac.id
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta
 
Sri Sumartiningsih
|Scopus_type_logo| |scholarl| |sintal|
Email: sri.sumartiningsih@gmail.com
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
 
Gustiana Mega Anggita
|Scopus_type_logo| |scholarl| |sintal|
Email: mega.anggita@mail.unnes.ac.id
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang
 
BM. Wara Kushartanti
|Scopus_type_logo| |scholarl| |sintal|
Email: wkushartanti@gmail.com
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta
 
Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih
|Scopus_type_logo| |scholarl| |sintal|
Email: mirza_hapsari@yahoo.com
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
 
Mohd. Salleh Aman
|Scopus_type_logo| |scholarl| |sintal|
Email: amanms@um.edu.my
Universitas Malaya
 
Agus Rusdiana
|Scopus_type_logo| |scholarl| |sintal|
Email: agus.rusdiana@upi.edu
Universitas Pendidikan Indonesia
 
Fajar Junaedi
|Scopus_type_logo| |scholarl| |sintal|
Email: fajarjun@umy.ac.id
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 
M.E. Winarno
|scholarl| |sintal|
Email: winarno_eko@yahoo.com
Universitas Negeri Malang
 
Agus Kristiyanto
|scholarl| |sintal|
Email : aguskriss@yahoo.co.id
Universitas Sebelas Maret Surakarta
 
Kunjung Ashadi
|Scopus_type_logo| |scholarl| |sintal|
Email: kunjungashadi@unesa.ac.id
Universitas Negeri Surabaya
 
Ricky Wibowo
|Scopus_type_logo| |scholarl| |sintal|
Email: ricky_wibowo@upi.edu
Universitas Pendidikan Indonesia
 
M. Muhyi Faruq
|scholarl| |sintal|
Email: mmuhyi@yahoo.com
Universitas Adi Buana Surabaya
 
Jusuf Blegur
|scholarl| |sintal|
Email: jusufblegur@ukaw.ac.id
Universitas Kristen Artha Wacana