Maryana, W., L. Rahmawati, and K. A. Malaya. “Penggunaan Permainan Puzzle Carakan Dalam Pembelajaran Menulis Aksara Jawa Di Sekolah Dasar”. JURNAL PENDIDIKAN DASAR NUSANTARA, Vol. 7, no. 1, July 2021, pp. 173-86, doi:10.29407/jpdn.v7i1.16157.