[1]
W. Maryana, L. Rahmawati, and K. A. Malaya, “Penggunaan Permainan Puzzle Carakan Dalam Pembelajaran Menulis Aksara Jawa Di Sekolah Dasar”, JPDN, vol. 7, no. 1, pp. 173-186, Jul. 2021.