[1]
P. Rintayati, A. Syawaludin, and S. Istiyati, “Peningkatan Kemampuan Guru Sekolah Dasar Dalam Merancang Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Berkategori Higher Order Thinking Skills (Hots) Melalui Pelatihan Partisipatif”, JPDN, vol. 5, no. 2, pp. 202-210, Feb. 2020.