Rintayati, Peduk, Ahmad Syawaludin, and Siti Istiyati. 2020. “Peningkatan Kemampuan Guru Sekolah Dasar Dalam Merancang Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Berkategori Higher Order Thinking Skills (Hots) Melalui Pelatihan Partisipatif”. JURNAL PENDIDIKAN DASAR NUSANTARA 5 (2), 202-10. https://doi.org/10.29407/jpdn.v5i2.13543.