MARYANA, W.; RAHMAWATI, L.; MALAYA, K. A. Penggunaan Permainan Puzzle Carakan Dalam Pembelajaran Menulis Aksara Jawa Di Sekolah Dasar. JURNAL PENDIDIKAN DASAR NUSANTARA, v. 7, n. 1, p. 173-186, 31 Jul. 2021.