(1)
Maryana, W.; Rahmawati, L.; Malaya, K. A. Penggunaan Permainan Puzzle Carakan Dalam Pembelajaran Menulis Aksara Jawa Di Sekolah Dasar. JPDN 2021, 7, 173-186.