(1)
Rintayati, P.; Syawaludin, A.; Istiyati, S. Peningkatan Kemampuan Guru Sekolah Dasar Dalam Merancang Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Berkategori Higher Order Thinking Skills (Hots) Melalui Pelatihan Partisipatif. JPDN 2020, 5, 202-210.