(1)
kartika, i wayan bayu; Puspitasari, M. D. M.; Maulidina, M. Design and Build an Intensor (Inductor Heater) Using an Arduino Microcontroller-Based Thermal Sensor in Metal Processing. Noe 2022, 5, 1 - 7.