(1)
Shofia, N. Simulasi Dari Pergerakan Mangsa Dan Pemangsa Antara 2 Tikus Dan 2 Kucing Menggunakan Pemrograman MATLAB. Noe 2018, 3, 17-25.