Simamora, R. “Model Realistic Mathematic Education Ditinjau Dari Aspek Kemampuan Pemecahan Masalah Aljabar”. Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Pendidikan Matematika, Vol. 6, no. 1, May 2020, pp. 22-29, doi:10.29407/jmen.v6i1.14277.