Simamora, R. (2020) “Model realistic mathematic education ditinjau dari aspek kemampuan pemecahan masalah aljabar”, Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan Matematika, 6(1), pp. 22-29. doi: 10.29407/jmen.v6i1.14277.