Simamora, Rianita. 2020. “Model Realistic Mathematic Education Ditinjau Dari Aspek Kemampuan Pemecahan Masalah Aljabar”. Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Pendidikan Matematika 6 (1), 22-29. https://doi.org/10.29407/jmen.v6i1.14277.