[1]
Simamora, R. 2020. Model realistic mathematic education ditinjau dari aspek kemampuan pemecahan masalah aljabar. Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pendidikan Matematika. 6, 1 (May 2020), 22-29. DOI:https://doi.org/10.29407/jmen.v6i1.14277.