Munir, M. S. (2022) “Implementation Of SWOT Analysis Of Marketing Information Systems Based Website On Tongs Media”, JURNAL NUSANTARA APLIKASI MANAJEMEN BISNIS, 7(2), pp. 258 - 267. doi: 10.29407/nusamba.v7i2.17677.