Syahroni, Denti Firdayanti Awaliah, Sulaeman Sulaeman, and Iqbal Noor. 2020. “Analisis Implementasi Sifat Rasulullah Dalam Pengelolaan Zakat”. JURNAL NUSANTARA APLIKASI MANAJEMEN BISNIS 5 (2), 211-20. https://doi.org/10.29407/nusamba.v5i2.14881.