(1)
SUFIYAH, L. PENGGUNAAN GOOGLE CLASSROOM DAN GOOGLE FORM SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA MATA PELAJARAN EKONOMI SMAN 3 JEMBER . JPEAKU 2022, 2, 1-6.