Dwi Hartomo, Kristoko, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia