Hartomo, Kristoko Dwi, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia