Rahmawati, A., L. Lutfiani, Z. R. Yunia, I. Rofiqoh, F. F. Zahrok, and D. Wahyuningtyas. “Dampak Pandemic Covid- 19 Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jawa Timur Indikator Tingkat Kemiskinan Dan Ketimpangan”. Efektor, Vol. 8, no. 1, June 2021, pp. 79-88, doi:10.29407/e.v8i1.15708.