Rahmawati, Anis, Layna Lutfiani, Zulvita Rahma Yunia, Isma’iddatur Rofiqoh, Fitri Fatimatuz Zahrok, and Destiana Wahyuningtyas. 2021. “Dampak Pandemic Covid- 19 Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jawa Timur Indikator Tingkat Kemiskinan Dan Ketimpangan”. Efektor 8 (1), 79-88. https://doi.org/10.29407/e.v8i1.15708.