Kasanah, Uswatun, Marista Dwi Rahmayantis, and Andri Pitoyo. “Aspek Gramatikal Pada Novel Rasa Karya Tere Liye (Kajian Wacana): Grammatical Aspects in the Novel Rasa by Tere Liye (Discourse Study)”. Wacana : Jurnal Bahasa, Seni, dan Pengajaran 7, no. 2 (October 31, 2023): 152-162. Accessed July 18, 2024. https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/bind/article/view/20964.