Syah Putra, F., Sujarwoko, and E. Puspitoningrum. “Aspek Filsafat Pada Novel Tegar Di Atas Cahaya Karangan Moch. Nur Arifin: Philosophical Aspects in the Novel "Tegar Di Atas Cahaya" By Moch. Nur Arifin”. Wacana : Jurnal Bahasa, Seni, Dan Pengajaran, Vol. 6, no. 2, Dec. 2022, pp. 1-22, doi:10.29407/jbsp.v6i2.19191.