Sakti, S. E. E., H. Purnamasari, and B. Martono. “Implikatur Dalam Novel Pulang Karya Leila Salikha Chudori Menggunakan Pendekatan Pragmatik: Implicature in the Novel "Pulang" By Leila S. Chudori Using a Pragmatic Approach”. Wacana : Jurnal Bahasa, Seni, Dan Pengajaran, Vol. 4, no. 1, Apr. 2020, pp. 42-54, doi:10.29407/jbsp.v4i1.14823.