[1]
I. Mayasari, “MITOS ORA ILOK DALAM PANDANGAN MASYARAKAT JAWA ANTARA KEPERCAYAAN DAN SANGGAHAN SEBAGAI BENTUK KESEMBRONOAN (KAJIAN PRAGMATIK)”, Jubasan, vol. 5, no. 2, pp. 1-15, Oct. 2021.