[1]
S. E. E. Sakti, H. Purnamasari, and B. Martono, “Implikatur dalam Novel Pulang Karya Leila Salikha Chudori Menggunakan Pendekatan Pragmatik: Implicature in the Novel "Pulang" by Leila S. Chudori Using a Pragmatic Approach”, Jubasan, vol. 4, no. 1, pp. 42-54, Apr. 2020.