Kasanah, Uswatun, Marista Dwi Rahmayantis, and Andri Pitoyo. 2023. “Aspek Gramatikal Pada Novel Rasa Karya Tere Liye (Kajian Wacana): Grammatical Aspects in the Novel Rasa by Tere Liye (Discourse Study)”. Wacana : Jurnal Bahasa, Seni, Dan Pengajaran 7 (2), 152-62. https://doi.org/10.29407/jbsp.v7i2.20964.