KASANAH, U.; RAHMAYANTIS, M. D.; PITOYO, A. Aspek Gramatikal pada Novel Rasa Karya Tere Liye (Kajian Wacana): Grammatical Aspects in the Novel Rasa by Tere Liye (Discourse Study). Wacana : Jurnal Bahasa, Seni, dan Pengajaran, v. 7, n. 2, p. 152-162, 31 Oct. 2023.