SYAH PUTRA, F.; SUJARWOKO; PUSPITONINGRUM, E. Aspek Filsafat pada Novel Tegar di Atas Cahaya Karangan Moch. Nur Arifin: Philosophical Aspects in the Novel "Tegar di Atas Cahaya" by Moch. Nur Arifin. Wacana : Jurnal Bahasa, Seni, dan Pengajaran, v. 6, n. 2, p. 1-22, 16 Dec. 2022.