SAKTI, S. E. E.; PURNAMASARI, H.; MARTONO, B. Implikatur dalam Novel Pulang Karya Leila Salikha Chudori Menggunakan Pendekatan Pragmatik: Implicature in the Novel "Pulang" by Leila S. Chudori Using a Pragmatic Approach. Wacana : Jurnal Bahasa, Seni, dan Pengajaran, v. 4, n. 1, p. 42-54, 25 Apr. 2020.