(1)
Syah Putra, F.; Sujarwoko; Puspitoningrum, E. Aspek Filsafat Pada Novel Tegar Di Atas Cahaya Karangan Moch. Nur Arifin: Philosophical Aspects in the Novel "Tegar Di Atas Cahaya" By Moch. Nur Arifin. Jubasan 2022, 6, 1-22.