(1)
Sakti, S. E. E.; Purnamasari, H.; Martono, B. Implikatur Dalam Novel Pulang Karya Leila Salikha Chudori Menggunakan Pendekatan Pragmatik: Implicature in the Novel "Pulang" By Leila S. Chudori Using a Pragmatic Approach. Jubasan 2020, 4, 42-54.